Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  20 Aug 2016
Kosten Medische zorg illegalen in Leuven in 2015 kost de belastingbetaler 163.630,73 EUR
Persmededeling Vlaams Belang Leuven – 17 augustus 2016

Kosten Medische zorg illegalen in Leuven in 2015 kost de belastingbetaler 163.630,73 EUR

De Belgische schatkist heeft afgelopen jaar 163.630,73 EUR betaald aan het OCMW van Leuven als terugbetaling voor dringende medische hulp die ze bood aan illegale vreemdelingen. Dat blijkt uit cijfers van integratieminister Willy Borsus waar Vlaams Belang parlementslid Barbara Pas de hand op kon leggen. Volgens de partij wordt het systeem van dringende medische hulp ernstig misbruikt.

Illegalen die zich in dit land ophouden, kunnen rekenen op ‘dringende medische hulp’. Uit cijfers die Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Barbara Pas opvroeg bij minister van maatschappelijke integratie, Willy Borsus, blijkt dat de kostprijs hiervan afgelopen jaar opliep tot 87 miljoen euro. Zo’n 40.000 illegalen deden beroep op het royale uitkeringssysteem.

Er zijn twee factoren die de stijging verklaren: de enorme toename van het aantal illegalen (hun aantal wordt door Binnenlandse Zaken momenteel op 200.000 geschat!) en de steeds ruimere interpretatie van het begrip ‘dringende medische hulp’. Dit laatste blijkt uit het feit dat het niet alleen gaat om spoedeisende behandelingen, maar ook om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. Ook abortus, prenatale consultatie of borstvoedingsbegeleiding, kortom alle medische verrichtingen waarvoor RIZIV-nomenclatuur bestaat, behoren tot het gamma van de ‘dringende medische hulpverlening’.

Ook in Leuven bleken een aantal illegale vreemdelingen beroep te doen op het systeem van de ‘dringende medische hulp’. Enerzijds werden 60 gevallen geregistreerd van medische hulp buiten een ziekenhuis ( kostprijs: 20.446,02 EUR) en 46 binnen een ziekenhuis ( kostprijs: 143.184,71 EUR). Samen zo’n 163.630,73 EUR. Geld dat volgens het Vlaams Belang veel nuttiger zou kunnen worden besteed.

Volgens lokaal Vlaams Belang-voorzitter Jan Meulepas en gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts bewijzen de cijfers dat het probleem van illegale vreemdelingen zich niet langer beperkt tot de grootsteden zoals Brussel, Antwerpen en Gent maar ook in een centrumstad als Leuven aan de orde zijn.

Het probleem van illegaliteit is volgens afdelingsvoorzitter Jan Meulepas bovendien niet alleen de enorme kostprijs van de medische hulp: “Inherent aan hun onwettige status laten illegalen vaak een pad van ellende achter, gaande van zwartwerk over criminaliteit tot zelfs terreur zoals we onlangs in Charleroi meemaakten”.

Op basis van de gegevens van minister Borsus becijferde het Vlaams Belang dat de Belgische schatkist de afgelopen 13 jaar een half miljard euro heeft betaald voor het verstrekken van deze peperdure faciliteiten aan illegalen. “België dreigt niet alleen het OCMW van de wereld, maar nu ook nog de uitverkoren trekpleister voor medisch toerisme te worden”, aldus gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts.

Jan Meulepas, voorzitter Vlaams Belang Leuven
Hagen Goyvaerts, gemeenteraadslid

Met deze persmededeling hebben we blijkbaar een gevoelige snaar geraakt bij de burgemeester. Getuige daarvan het krantenartikel in Het Laatste Nieuws van 19 augustus. Nochtans deed in 2005 de socialistische OCMW-voorzitter Monica De Coninck, partijgenote van Louis Tobback, al uitspraken waarbij ze het probleem aankaartte.

Illegalen tuk op transplantaties - 12 mei 2005
ANTWERPEN
Het Antwerpse OCMW wordt steeds meer geconfronteerd met medisch toerisme. Het gaat om buitenlanders die de termijn van hun toeristenvisum laten verstrijken en als illegaal een dure lever-, hart- of niertransplantatie ondergaan, op kosten van het OCMW en de Belgische staat. ,,Het gaat al snel om ingrepen van 500.000 ...

De illegalen doen volgens de Antwerpse OCMW-voorzitter Monica De Coninck een beroep op de ingrepen onder het mom van dringende medische hulp', waartoe de ziekenhuizen verplicht zijn. ,,Die patiënt staat daar ineens en we kunnen niet anders dan de ingreep uit te voeren. De dokters nemen geen risico, en zullen nooit zeggen dat het geen dringende medische hulp betreft.

Deze operaties kosten de Antwerpse openbare ziekenhuizen elk jaar maar liefst 27 miljoen euro, waarvan de regering amper de helft terugbetaalt.
QV Wijnhandel Tienen